ABOUT FANNY

High Level Master Athlete Trainer and Teacher. 

Teacher @overloadworldwide

Master Trainer, Practitioner and Nutritionist for International  Athletes.

TRAININGen

Personal sportspecifieke trainingsprogramma’s zijn geschikt voor iedereen die zijn of haar sportprestaties wil verbeteren omdat ze op jouw niveau worden samengesteld.

Voeding

Hormonen bepalen niet alleen hoe u zich voelt, maar ook hoe u eruit ziet

Mylogenics

Mylogenics richt zich op het verkrijgen van een optimale balans in het bewegingsapparaat

Training is all about changing behaviour - it is about helping an individual to DO things differently. Teaching is about giving knowledge in order to do things differently. If training does not achieve that difference in behaviour then it is not real training.
Fanny!